Nyheter

-Fina auktioner framöver
Nyheten är från: 2018-11-05
Vi planerar nu för flera fina auktioner. Håll utkik på hemsidan då dessa datum än så länge är preliminära.

Vi planerar för många fina söndagsauktioner framöver
Håll utkik på hemsidan
-Fina Åmålshem
Nyheten är från: 2018-07-16
Vi kommer under sommaren och hösten utropa några riktigt fina Åmålshem samt andra lokala dödsbon.
Håll utkik på hemsidan för uppdateringar.-Information objektslista bilder
Nyheten är från: 2016-07-21
Pga täta auktioner kommer objektslista och bilder läggas in på hemsidan i början på auktionsveckan.
Håll utkik på hemsidan. Många trevliga objekt på gång.